Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Showing 13–19 of 19 results

Thiết bị điện tử

358346-B21 HP 256MB PC2700 Module

Giá bán: 1,976,850
Giá bán: 2,436,850
Giá bán: 1,976,850
Giá bán: 1,516,850

Thiết bị điện tử

432803-B21 HP 512MB PC2-5300 ECC DIMM

Giá bán: 1,516,850

Thiết bị điện tử

432804-B21 HP 1GB PC2-5300 ECC DIMM

Giá bán: 1,746,850

Thiết bị điện tử

432806-B21 HP 2GB PC2-5300 SDRAM Module

Giá bán: 1,746,850