Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

376639-B21 HP 2GB (2x1GB) PC3200 SDRAM Kit

Giá bán: 1,056,850

Description:
Genuine HP 2GB (2x1GB) Registered
PC3200 DDR ECC 400MHz SDRAM Kit

Part Number(s)
Option Part# 376639-B21 (2 modules per Kit)
Spare Part# 378914-001 (2 modules per Kit)
Spare Part# 378914-005 (2 modules per Kit)
Assembly Part# 373029-051 (2 modules per Kit)

Note:
Our HP Part# 376639-B21 is guaranteed genuine HP product with a
HP serial number and logo.
We do not sell 3rd party HP memory.