Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

458941-B21 HP 500-GB 3G 7.2K 3.5 NHP SATA HDD

Giá bán: 2,666,850

Description:
HP 500GB 3.5-inch 3G 7.2K Midline (MDL) Non-Hot-Plug (NHP) SATA Drive
Genuine HP Serial number and firmware

Part Number(s)
Option Part# 458941-B21
Spare Part# 459316-001
Assembly Part# 482483-002
Assembly Part# 622598-002
Assembly Part# 507631-001
Model# GB0500EAFJH
Model# MB0500EBNCR
Model# MB0500EAMZD