2. chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Thu thập thông tin cá nhân

Các loại thông tin được thu thập

Chúng tôi thu thập các loại thông tin cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn ở: tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, thông tin thanh toán, và các thông tin khác mà khách hàng cung cấp khi đăng ký tài khoản hoặc thực hiện giao dịch trên website.

Cách thức và mục đích thu thập

Thông tin cá nhân được thu thập thông qua các biểu mẫu đăng ký, biểu mẫu thanh toán và các biểu mẫu khác khi khách hàng sử dụng dịch vụ trên website. Mục đích của việc thu thập thông tin này là để xác minh danh tính, quản lý tài khoản, xử lý đơn hàng, cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng, và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Lưu trữ và sử dụng thông tin

Cách thức lưu trữ

Thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ trên các máy chủ bảo mật và chỉ được truy cập bởi những nhân viên có quyền hạn đặc biệt. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi việc truy cập trái phép, tiết lộ, hoặc thay đổi.

Biện pháp bảo mật

MiT sử dụng các biện pháp bảo mật tiên tiến bao gồm mã hóa dữ liệu, tường lửa và các giao thức bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi cũng định kỳ kiểm tra và nâng cấp hệ thống bảo mật để đảm bảo an toàn tối đa.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng để thực hiện các giao dịch, cung cấp dịch vụ hỗ trợ, gửi thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới, cải thiện chất lượng dịch vụ, và đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước từ khách hàng, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật.

Quyền của khách hàng

Quyền chỉnh sửa

Khách hàng có quyền yêu cầu chỉnh sửa các thông tin cá nhân không chính xác hoặc đã thay đổi. Yêu cầu chỉnh sửa sẽ được xử lý nhanh chóng để đảm bảo thông tin cá nhân luôn được cập nhật.

Quyền chỉnh sửa

Khách hàng có quyền yêu cầu chỉnh sửa các thông tin cá nhân không chính xác hoặc đã thay đổi. Yêu cầu chỉnh sửa sẽ được xử lý nhanh chóng để đảm bảo thông tin cá nhân luôn được cập nhật.

Quyền xóa bỏ

Khách hàng có quyền yêu cầu xóa bỏ thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của MiT. Yêu cầu xóa bỏ sẽ được xem xét và thực hiện trong phạm vi cho phép của pháp luật. Một số thông tin có thể được lưu trữ lại nếu cần thiết cho mục đích pháp lý hoặc yêu cầu của các cơ quan chức năng.

Cách thức thực hiện quyền này

Khách hàng có thể thực hiện các quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của MiT qua email, điện thoại hoặc các kênh liên hệ khác được cung cấp trên website. Chúng tôi sẽ xác minh danh tính của khách hàng trước khi xử lý các yêu cầu này để đảm bảo an toàn và bảo mật.

Bảo mật giao dịch

Các biện pháp bảo mật trong quá trình giao dịch

MiT áp dụng các biện pháp bảo mật cao cấp để bảo vệ thông tin thanh toán và thông tin cá nhân của khách hàng trong suốt quá trình giao dịch. Các giao dịch trực tuyến được bảo vệ bằng mã hóa SSL để đảm bảo rằng thông tin không bị truy cập trái phép.

Bảo vệ thông tin thanh toán

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ thanh toán an toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế để bảo vệ thông tin thẻ tín dụng và thông tin tài chính của khách hàng. Các thông tin này không được lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi sau khi giao dịch hoàn tất, nhằm giảm thiểu rủi ro lộ lọt thông tin.

Chính sách bảo mật của MiT được thiết kế để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng luôn được bảo vệ an toàn và sử dụng đúng mục đích. Chúng tôi cam kết liên tục cải thiện và cập nhật các biện pháp bảo mật để đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về bảo vệ thông tin cá nhân.