Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

395409-B21 HP 8GB (2x4GB) PC2700 SDRAM Kit

Giá bán: 3,816,850

Description:
Genuine HP 8GB (2x4GB) PC2700 DDR SDRAM DIMM Memory Kit

Part Number(s)
Option Part# 395409-B21 (2 modules per Kit)
Spare Part 395547-001 (2 modules per Kit)
Spare Part 416258-001 (2 modules per Kit)
Assembly Part# 331564-061 (2 modules per Kit
Assembly Part# 413153-061 (2 modules per Kit)

Note:
Our HP Part# 395409-B21 is guaranteed genuine HP product with a
HP serial number and logo.
We do not sell 3rd party HP memory.