Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

376638-B21 HP 1GB PC3200 Reg ECC Kit

Giá bán: 1,286,850

Description:
Genuine HP 1GB Memory Kit (2 X 512MB)
Registered PC3200 SDRAM

Part Number(s)
Option Part# 376638-B21

Note:
Our HP Part# 376638-B21 is guaranteed genuine HP product with a
HP serial number and logo.
We do not sell 3rd party HP memory.