Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

379300-B21 HP 4GB (2x2GB) PC3200 SDRAM Kit

Giá bán: 1,746,850

Description:
Genuine HP 4GB Kit (2x2GB) Registered
PC3200 DDR 400MHZ SDRAM Kit

Part Number(s)
Option Part# 379300-B21 (2 x 2GB)
Assembly Part# 378915-001 (1 x 2GB) (2 per kit)
Assembly Part# 378915-005 (1 x 2GB) (2 per kit)
Assembly Part# 373030-051 (1 x 2GB) (2 per kit)
Assembly Part# 373030-851 (1 x 2GB) (2 per kit)
Assembly Part# 381819-001 (1 x 2GB) (2 per kit)
Assembly Part# 416107-001 (1 x 2GB) (2 per kit)
For the Proliant BL25p BL35p BL45p DL145 G2 DL385 G1 DL585 G1 Servers

Note:
Our HP Part# 379300-B21 is guaranteed genuine HP product with a
HP serial number and logo.
We do not sell 3rd party HP memory.