Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

90P1316 IBM 73.4-GB U320 SCSI NHP 10K

Giá bán: 1,746,850

Description:
73.4GB 80-Pin Non-Hot-Plug 2.5-inch 10K RPM Ultra320 SCSI Hard Drive

Part Number(s)
IBM Part# 90P1313
IBM Part# 90P1316