Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Showing 1–12 of 322 results

Giá bán: 1,976,850
Giá bán: 1,976,850
Giá bán: 1,976,850

Thiết bị điện tử

42D0417 IBM 300-GB 15K HP FC-AL HDD

Giá bán: 2,896,850

Thiết bị điện tử

42D0410 IBM 300-GB 15K HP FC-AL HDD

Giá bán: 2,896,850

Thiết bị điện tử

73P8023 IBM 146-GB 15K 2G FC-AL HDD

Giá bán: 6,806,850

Thiết bị điện tử

73P8022 IBM 146-GB 15K 2G FC-AL HDD

Giá bán: 6,806,850

Thiết bị điện tử

42D0373 IBM 146-GB 15K 2G FC-AL HDD

Giá bán: 6,806,850

Thiết bị điện tử

40K6857 IBM 146-GB 15K 4G FC-AL HDD

Giá bán: 4,046,850

Thiết bị điện tử

40K6845 IBM 146-GB 15K 2G FC-AL HDD

Giá bán: 6,806,850

Thiết bị điện tử

40K6823 IBM 146-GB 15K 4G FC-AL HDD

Giá bán: 4,046,850

Thiết bị điện tử

40K6820 IBM 146-GB 15K 4G FC-AL HDD

Giá bán: 4,046,850