Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

383410-B21 HP 80-GB 1.5G 7.2K 3.5 NHP SATA

Giá bán: 2,206,850

Description:
80GB Non Hot-Plug SATA 1.5GB/s Hard Drive 7200 RPM 3.5-inch form factor 1.0 inch high
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Certified Hard Drive

Part Number(s)
Option Part# 383410-B21
Spare Part# 399967-001
Spare Part# 373311-001
Assembly Part# 332649-003
Assembly Part# 391333-001
Assembly Part# 391333-002
Assembly Part# 391333-004
Assembly Part# 440300-001
Assembly Part# 407525-001
Assembly Part# 431688-001
Model# 6L080M0
Model# 6Y080M0
Model# FB080C4080
Model# ST3808110AS
Model# WD800AAJS-70TDA0