Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

728737-B21 HP 240GB 6G SATA VE LFF 3.5 EV SSD

Giá bán: 6,346,850

Description:
HP 240GB 3.5-inch LFF SATA Hot-Plug
Value Endurance (VE) 6Gb/s Solid State
Enterprise Value (EV) Hard Drive
2 1/2-inch – 3 1/2-inch LFF Hybrid Adapter Module
In HP 3.5-inch LFF SATA Hot-Plug Hard Drive tray
For HP G1-G7 Proliant SATA Servers and select Storage Arrays
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Certified Solid State Drive

Part Number(s)
Option Part# 728737-B21
Spare Part# 717968-001