Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Showing 1–12 of 28 results

Giá bán: 10,486,850

Thiết bị điện tử

00AJ380 IBM 240-GB 2.5 SATA MLC SS SSD

Giá bán: 9,106,850

Thiết bị điện tử

00AJ025 IBM 240-GB 2.5 SATA MLC SS SSD

Giá bán: 7,496,850

Thiết bị điện tử

00AJ360 IBM 240-GB SATA 2.5 MLC HS SSD

Giá bán: 14,166,850

Linh kiện máy chủ - Server

00AJ176 IBM 240-GB 2.5 SATA ENT G3HS SSD

Giá bán: 13,476,850
Giá bán: 12,556,850

Thiết bị điện tử

00AJ420 IBM 240-GB SATA 2.5 MLC HS SSD

Giá bán: 12,096,850

Thiết bị điện tử

00AJ005 IBM 240-GB SATA 2.5 MLC HS SSD

Giá bán: 10,946,850

Thiết bị điện tử

00FN298 IBM 240-GB SATA 2.5 MLC HS SSD

Giá bán: 10,486,850