Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

DM479 Dell PERC 5/E 256MB SAS RAID Controller

Giá bán: 3,356,850

The Dell PERC 5/E RAID Controller Card is designed for performance, data protection, and scalability.