Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

458947-B21 HP 160-GB 3G 7.2K 3.5 NHP SATA HDD

Giá bán: 2,436,850

Description:
HP 160GB Entry (ETY) Non Hot-Plug SATA 3G 7200RPM 3.5-inch LFF

Part Number(s)
Option Part# 458947-B21
Spare Part# 483096-001
Assembly Part# 481177-001
Assembly Part# 482481-001
Assembly Part# 484429-003
Assembly Part# 571227-001
Model# GB0160EAEZH
Model# GB0160EAFJE
Model# GB0160EAPRR
Model# VB0160EAVEQ