Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

697387-001 HP M6710 300-GB 6G 15K 2.5 3PAR SAS HDD

Giá bán: 6,576,850

Description:
HP M6710 300GB 2.5-inch Serial Attached
SCSI (SAS) SFF 6G Hot-Plug 15K Hard Drive
In HP 3PAR Hot-Plug Hard Drive tray (as pictured)

Part Number(s)
Option Part# QR492A
Spare Part# 697387-001
Model# SYJKT0300GBAS15K
Manufacturer Part# 9SW066-088
Manufacturer Part# 5697-1842