Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

697388-001 HP M6710 450-GB 6G 10K 2.5 3PAR SAS HDD

Giá bán: 7,036,850

Description:
HP M6710 450GB 2.5-inch Serial Attached
SCSI (SAS) SFF 6G Hot-Plug 10K Hard Drive
In HP 3PAR Hot-Plug Hard Drive tray (as pictured)

Part Number(s)
Option Part# QR494A
Spare Part# 697388-001
Spare Part# 702504-001
Model# HUC109045CSS600-HP
Manufacturer# 5697-1286