Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

42D0638 IBM 300-GB 6G 10K 2.5 SHS SAS

Giá bán: 2,666,850

Description:
300GB 6G Serial Attached SCSI SAS 2.5-inch 10K Single Port Slim Hot-Swap Hard Drive

Part Number(s)
IBM Option Part# 42D0637
IBM Option Part# 42D0639
IBM FRU# 42D0638
IBM Part# 42D0641