Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

42D0616 IBM 300-GB 6G 10K 2.5 SAS HDD

Giá bán: 4,736,850

Description:
IBM 300GB 6G Serial Attached SCSI 2 (SAS-2) 2.5-inch SFF 10K Single Port Hard Drive

Part Number(s)
IBM Option Part# 42D0612
IBM FRU# 42D0613
IBM FRU# 42D0614
IBM Part# 42D0616