Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

32P0768 IBM 73-GB 15K HP FC-AL HDD

Giá bán: 4,966,850

Description:
IBM 73GB 15K RPM 3.5-inch Hot-Plug
2GB Fibre Channel Hard Drive

Part Number(s)
IBM Option: 32P0768
IBM FRU: 32P0769
IBM P/N: 26K5202