Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Showing all 11 results

Giá bán: 1,976,850
Giá bán: 1,976,850

Thiết bị điện tử

40K6819 IBM 73-GB 15K HP FC-AL HDD

Giá bán: 3,126,850

Thiết bị điện tử

32P0769 IBM 73-GB 15K HP FC-AL HDD

Giá bán: 4,966,850

Thiết bị điện tử

32P0768 IBM 73-GB 15K HP FC-AL HDD

Giá bán: 4,966,850

Thiết bị điện tử

24P3736 IBM 73-GB 15K HP FC-AL HDD

Giá bán: 4,966,850

Thiết bị điện tử

23R1771 IBM 73-GB 15K HP FC-AL HDD

Giá bán: 3,126,850

Thiết bị điện tử

06P5764 IBM 73-GB 10K HP FC-AL HDD

Giá bán: 2,896,850

Thiết bị điện tử

06P5762 IBM 73-GB 10K HP FC-AL HDD

Giá bán: 2,896,850

Thiết bị điện tử

06P5712 IBM 73-GB 10K HP FC-AL HDD

Giá bán: 2,896,850
Giá bán: 2,302,8004,702,800