Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

00YC320 IBM 200-GB SATA 2.5 EP G3HS SSD

Giá bán: 11,406,850

Description:
IBM S3710 200GB SATA-600 2.5-inch Hot-Swap
Enterprise Performance Solid State Drive (SSD)

Part Number(s)
IBM Part# 00YC320