Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

804677-B21 HP G8 G9 1.2-TB 2.5 SATA 6G WI SSD

Giá bán: 19,226,850

Description:
HP 1.2TB 2.5-inch SFF SATA Write
Intensive-2 (WI) 6G SC Solid State Hard Drive
In HP Hot-Plug Drive tray (as pictured)
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Certified Solid State Drive

Part Number(s)
Option Part# 804677-B21
Spare Part# 805391-001
Assembly Part# 804638-004
Model# MK1200GEYKF