Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

73P8005 IBM 300-GB 10K HP FC-AL HDD

Giá bán: 2,666,850

Description:
IBM 300GB 10K 2Gb 3.5-inch Hot-Plug
Fibre Channel Drive w/Tray (as pictured)

Part Number(s)
IBM Option Part# 73P8005
IBM FRU# 73P8017
IBM Part# 26K5209