Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

626162-001 HP 1-TB 3G 7.2K 2.5 SATA HDD

Giá bán: 3,816,850

Description:
HP 1TB Midline (MDL) SATA
Hot-Plug 2.5-inch SFF 3Gb/s 7200 RPM Hard Drive
In HP Hot-Plug Hard Drive tray (as pictured)
For HP G1-G7 Proliant SATA Servers and select Storage Arrays
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Certified Hard Drive

Part Number(s)
Option Part# 625609-B21
Spare Part# 626162-001
Assembly Part# 614828-003
Model# MM1000EBKAF