Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

411276-B21 HP 250-GB 1.5G 3.5 SATA NHP HDD

Giá bán: 2,896,850

Description:
250GB 3.5-inch SATA 1.5GB/s 7.2K NHP Hard Drive
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Certified Hard Drive

Part Number(s)
Option Part# 411276-B21
Spare Part# 399969-001
Assembly Part# 391335-002
Assembly Part# 391335-004
Assembly Part# 407525-003
Assembly Part# 431689-001
Assembly Part# 432337-001
Assembly Part# 454141-001
Model# 6L250S0
Model# GB0250C8045
Model# ST3250624AS
Model# ST3250620NS
Model# WD2500YS-70SHB0