Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

572253-001 HP 120-GB 2.5 MDL SATA SSD

Giá bán: 11,176,850

Description:
HP 120GB SATA SSD (Solid Sate Drive)
2.5-inch Hot-Plug MDL Solid State Drive
For HP G1-G7 Proliant SATA Servers and select Storage Arrays
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Certified Solid State Drive

Part Number(s)
Option Part# 572073-B21
Spare Part# 572253-001
Assembly Part# 570774-002
Model# MK0120EAVDT