Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

572252-001 HP 60-GB 2.5 MDL SATA SSD

Giá bán: 5,426,850

Description:
HP 60GB 2.5-inch Hot-Plug Midline (MDL)
Serial ATA (SATA) SSD (Solid State Drive)

Part Number(s)
Option Part# 572071-B21
Spare Part# 572252-001
Assembly Part# 570774-001
Model# MK0060EAVDR