Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

00NA441 IBM 1.8-TB 10K 6G 2.5 SAS G2HS HDD

Giá bán: 13,246,850

Description:
IBM 1.8TB Serial Attached SCSI (SAS) 2.5-inch
6G 10K SFF G2HS 512e Hot-Swap Hard Drive

Part Number(s)
IBM Part# 00NA441