Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

42C0263 IBM 73-GB 15K 2.5 Blade SAS HDD

Giá bán: 2,896,850

Description:
IBM 73.4GB 15K Serial Attached SCSI (SAS) 2.5-inch SFF Hard Drive for Blades only

Part Number(s)
IBM Option Part# 43X0853
IBM FRU# 43X0855
IBM Part# 42C0263
IBM Part# 43X0857