Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 2,436,850

Description:
StorageWorks 146.8GB 15K Fibre Channel
40 pin 2GB/s HotSwap FCAL Hard Drive
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Hard Drive

Part Number(s)
Option Part# 364621-B21 or B22 or B23
Spare Part# 366024-001 or 002
Assembly Part# 359709-003
Assembly Part# 359709-006
Model# BF14658244 or BF14658227
or BF1465A477 or BF1465A693