Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

359709-003 , 359709-006 , 364621-B21 , 364621-B22 HP 146.8-GB 15K FC-AL HDD

Giá bán: 2,436,850

Description:
StorageWorks 146.8GB 15K Fibre Channel 40 pin 2GB/s HotSwap FCAL Hard Drive
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Hard Drive

Part Number(s)
Option Part# 364621-B21
Option Part# 364622-B22
Option Part# 364623-B23
Spare Part# 366024-001
Spare Part# 366024-003
Assembly Part# 359709-003
Assembly Part# 359709-003
Model# BF14658244
Model# BF14658227
Model# BF1465A477
Model# BF1465A693