Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 1,976,850

Description:
IBM 146GB 10K Ultra320 Hot-Plug SCSI Hard Drive

Part Number(s)
IBM Part# 32P0731
IBM Part# 90P1306
IBM Part# 90P1310
IBM FRU# 32P0728
IBM Part# 40K1024
IBM Part# 39R7310