Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

32P0729 IBM 36.4-GB U320 SCSI HP 10K

Giá bán: 1,976,850

Description:
IBM 36.4GB 10K Ultra320 Hot-Plug SCSI Hard Drive

Part Number(s)
IBM Part# 32P0729
IBM Part# 32P0726