Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

06P5322 IBM 36.4-GB Ultra160 HS SL SCSI HDD

Giá bán: 1,976,850

Description:
IBM 36.4GB Ultra160 10K SCSI
Drive with Tray

Part Number(s)
IBM Part# 19K0615
IBM Part# 06P5322