Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

26K5698 IBM 73.4-GB 15K 3.5 SAS HP HDD

Giá bán: 1,516,850

Description:
IBM 73.4GB Serial Attached SCSI (SAS) 3.5-inch
15K Single Port Hot-Plug Hard Drive

Part Number(s)
IBM Part# 26K5698