Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

00FN342 IBM 480-GB 2.5 SATA MLC G3HS SSD

Giá bán: 15,776,850

Description:
IBM 480GB SATA-600 2.5-inch MLC
Entry Hot-Swap Solid State Drive (SSD)

Part Number(s)
IBM Part# 00FN342