Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Showing 1–12 of 31 results

Giá bán: 10,026,850

Thiết bị điện tử

00AJ385 IBM 480-GB 2.5 SATA MLC SS SSD

Giá bán: 15,776,850

Thiết bị điện tử

00AJ030 IBM 480-GB 2.5 SATA MLC SS SSD

Giá bán: 14,626,850

Thiết bị điện tử

00FN327 IBM 480-GB SATA 2.5 MLC HS SSD

Giá bán: 21,986,850
Giá bán: 15,776,850

Thiết bị điện tử

00AJ365 IBM 480-GB SATA 2.5 MLC HS SSD

Giá bán: 12,096,850
Giá bán: 10,026,850

Thiết bị điện tử

00AJ010 IBM 480-GB SATA 2.5 MLC HS SSD

Giá bán: 8,186,850