Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Showing all 5 results

Thiết bị điện tử

MK0060EAVDR HP 60-GB 2.5 MDL SATA SSD

Giá bán: 5,426,850

Thiết bị điện tử

572252-001 HP 60-GB 2.5 MDL SATA SSD

Giá bán: 5,426,850

Thiết bị điện tử

572071-B21 HP 60-GB 2.5 MDL SATA SSD

Giá bán: 5,426,850

Thiết bị điện tử

382264-001 HP 60-GB 5.4K 2.5 SATA HDD

Giá bán: 2,206,850

Thiết bị điện tử

379306-B21 HP 60-GB 5.4K 2.5 SATA HDD

Giá bán: 2,206,850