Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

MK0060EAVDR HP 60-GB 2.5 MDL SATA SSD

Giá bán: 5,426,850

Description:
HP 60GB 2.5-inch Hot-Plug Midline (MDL)
Serial ATA (SATA) SSD (Solid State Drive)
For HP G1-G7 Proliant SATA Servers and select Storage Arrays
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Certified Solid State Drive

Part Number(s)
Option Part# 572071-B21
Spare Part# 572252-001
Assembly Part# 570774-001
Model# MK0060EAVDR