Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 3,356,850

Description:
NetApp 600GB 6G 15K 3.5 SAS
For use in NetApp DS4243 storage devices
Includes Hot-Plug drive tray

Part Number(s)
NetApp Part# X412A-R5