Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

U007F Dell 160-GB 7.2K 2.5 SATA w/G176J

Giá bán: 2,896,850

Description:
Dell 160GB 7.2K 2.5-inch 3Gb/s SATA Hot-Plug Hard Drive in Dell G176J 2.5-inch Hot-Plug Hard Drive Tray (as pictured)
Genuine Dell serial number and firmware

Part Number(s)
Dell Part# U007F
Toshiba Part# MHZ2160BK