Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

ST400FM0012 Dell EQL 400GB 2.5 SATA PS6100 SSD

Giá bán: 75,116,850

Description:
1 x Dell EqualLogic 400GB 6Gb/s
2.5-inch Hot-Plug SATA SSD Hard Drive
In Dell EqualLogic PS6100 / PS6200 series
2.5-inch Hot Plug Hard Drive Tray (as pictured)
Genuine Dell EqualLogic serial number and firmware
Genuine Dell EqualLogic Certified Hard Drive

Compatible Storage Arrays:
Dell EqualLogic PS6100 PS6100S PS6100XS
Dell EqualLogic PS6110S PS6110XS
Dell EqualLogic PS6210S PS6210XS

Part Number(s)
Seagate Part# ST200FM0012-EQL