Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

QR496A HP M6710 900-GB 6G 10K 2.5 3PAR SAS HDD

Giá bán: 9,796,850

Description:
HP M6710 900GB 2.5-inch Serial Attached
SCSI (SAS) SFF 6G Hot-Plug 10K Hard Drive
In HP 3PAR Hot-Plug Hard Drive tray (as pictured)

Part Number(s)
Option Part# QR496A
Spare Part# 697389-001
Assembly# 702505-001
Assembly# 5697-1288
HGST WD# HUC109090CSS600