Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

G11X0 Dell EQL 600-GB 10K 2.5 SAS PS4110X

Giá bán: 3,816,850

Description:
1 x Dell EqualLogic 600GB 10K RPM 6Gb/s
2.5-inch Hot-Plug Serial Attached SCSI (SAS) Hard Drive
In Dell EqualLogic PS4100 / PS6100 series
2.5-inch Hot Plug Hard Drive Tray (as pictured)
Genuine Dell EqualLogic serial number and firmware
Genuine Dell EqualLogic Certified Hard Drive

Compatible Storage Arrays:
Dell EqualLogic PS4100 PS4100X PS4110X
Dell EqualLogic PS4210X PS4210XS
Dell EqualLogic PS6100 PS6100X PS6110X
Dell EqualLogic PS6210X

Part Number(s)
Dell EqualLogic Part# 0G11X0
Dell EqualLogic Part# G11X0
Seagate Part# ST9600204SS-EQL