Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

C3YJM Dell 500GB 6G 7.2K 3.5 SATA HDD w/F238F

Giá bán: 2,489,825

Description:
Dell 500GB 7.2K 6Gb/s 3.5-inch LFF SATA Hot-Plug Dell Hard Drive in Dell F238F 3.5-inch Hot-Plug Hard Drive Tray (as pictured)
Genuine Dell serial number and firmware
Genuine Dell Certified Hard Drive

Part Number(s)
Dell Part# C3YJM
Dell Part# 01KWKJ
Dell Part# 02R42K
Seagate Part# ST500NM0011