Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

81Y1662 Emulex 16GB FC DP HBA

Giá bán: 62,179,825

Description:
Emulex 16GB FC Dual Port Host Bus Adapter (HBA)
For IBM System x Servers

Part Number(s)
Manufacturer Part# 81Y1662