Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

637071-001 HP 200-GB 2.5 MDL 3G SATA SSD

Giá bán: 10,946,850

Description:
HP 200GB SATA Multi-Level Cell (MLC) 3G
2.5-inch Hot-Plug Midline (MDL) Solid State Drive (SSD)
For HP G1-G7 Proliant SATA Servers and select Storage Arrays
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Certified Solid State Drive

Part Number(s)
Option Part# 636595-B21
Spare Part# 637071-001
Model# MO0200EBTJU
Model# MZ5EA200HMDR-00H3