Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

637068-001 HP 400-GB 2.5 SATA QR 3G MLC SSD

Giá bán: 21,986,850

Description:
HP 400GB 2.5-inch SFF SATA Quick Release
Carrier (QR) 3G Multi-Level Cell (MLC)
Enterprise Mainstream Solid State Drive (SSD)
In HP Hot-Plug Hard Drive tray (as pictured)
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Certified Solid State Drive

Part Number(s)
Option Part# 636625-B21
Spare Part# 637068-001
Model# MO0400EBTJV