Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

622598-002 , GB0500EAFJH , GB0500EAFYL , MB0500EAMZD , MB0500EBNCR HP 500-GB 3G 7.2K 3.5 SATA HDD

Giá bán: 2,896,850

Description:
500GB Hot-Plug SATA 3G Hard Drive 7200 RPM 3.5-inch form factor 1.0 inch high NCQ (Native Command Queing)
In HP Hot-Plug Hard Drive tray (as pictured)
For HP G1-G7 Proliant SATA Servers and select Storage Arrays
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Certified Hard Drive

Part Number(s)
Option Part# 458928-B21
Spare Part# 459319-001
Assembly Part# 622598-002
Model# MB0500EBNCR