Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

574755-B21 HP 2-TB 3G 7.2K 3.5 QR SATA

Giá bán: 3,586,850

Description:
2TB Quick Release (QR) SATA Hot-plug Hard Drive 3G 7.2K 3.5-inch form factor 1.0 inch high
in HP Hot-Plug Quick Release drive tray (as pictured)
Genuine HP serial number and firmware
For G1-G7 Proliant QR SATA Servers
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Certified Hard Drive

Part Number(s)
Option Part# 574755-B21
Spare Part# 575262-001
Assembly Part# 507631-003
Assembly Part# 584786-001
Assembly Part# 638516-001
Assembly Part# 649401-003
Model# MB2000EAMZF
Model# MB2000EAZNL
Model# MB2000EBZQC
Model# MB2000EBUCF